Bungi Bungi plastmasas pedāļi

by Bungi Bungi

10,00 €

Rezerves pedāļi, kas savietojami ar LITE14 un LITE16 modeļiem!

PIEZĪME. Uzstādot, uz ass "R" un "L" atrodiet atzīmes un pareizi uzstādiet! 

Kreisais pedālis ir ar vītni pretēji pulksteņrādītāja virzienam!